תחמוצת אלומיניום (קורונדום)

  • אלומיניום
סמל חברת WAbrasives

תחמוצת אלומיניום (קורונדום)